Lopende en komende onderzoeken Europees Migratienetwerk in 2022

Overzicht van lopende en komende EMN-onderzoeken over migratiebeleid in EU-lidstaten. De onderzoeken komen tot stand met bijdragen van de EMN-contactpunten in de EU-lidstaten, de onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten inzichtelijk. Zo ondersteunt het EMN beleidsmakers in het ontwikkelen van een nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor de grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN Studies) als voor de onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). Voor de grote onderzoeken vergelijkt EMN Nederland, door het opstellen van benchmarks, de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van eerdere onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken (EMN Studies, EMN Informs, benchmarks EMN Nederland) zie: Onderzoeken. Daarnaast geven de beleidsoverzichten van het EMN een overzicht van migratiebeleid in de EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) of per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Lopende EMN-onderzoeken

Titel: ‘Return: incentives and motives for decision-making on voluntary return from EU Member States’
Thema´s: Irreguliere migratie, terugkeer
Soort: EMN Inform
Publicatie: Augustus 2022
Wat stimuleert en motiveert vrijwillige terugkeer van migranten naar herkomstlanden? Analyse van de stimulansen en motivaties, met een overzicht van ondersteunende maatregelen voor teruggekeerde migranten.

Titel: ‘Bilateral readmission agreements: inventory, characteristics and effectiveness’
Thema´s: Terugkeer, internationale relaties
Soort: EMN Inform
Publicatie: Augustus 2022
Actueel overzicht van de bilaterale terugkeerregelingen van EU-lidstaten voor het verkrijgen van inzicht in hoe bilaterale terugkeerregelingen vrijwillige en gedwongen terugkeer beïnvloeden.

Titel: ‘Lawful secondary movements of beneficiaries of international protection’
Thema´s: Reguliere migratie, internationale bescherming
Soort: EMN Inform
Publicatie: Augustus 2022
Welke mogelijkheden hebben migranten die internationale bescherming hebben om zich te vestigen in een andere lidstaat, en wat zijn hun motieven hiervoor?

Campagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, Myanmar. | Foto: Shutterstock, 2015
Campagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, Myanmar. | Foto: Shutterstock, 2015

Titel: 'Langdurig irregulier verblijvende migranten in EU-lidstaten, de situatie in Nederland vergeleken met andere EU-lidstaten'
Thema's: Irreguliere migratie, asiel
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het EMN-onderzoek 'Langdurig irregulier verblijvende migranten in Europa' (augustus 2021) 
Publicatie: Augustus 2022

EU-lidstaten gaan verschillend om met irreguliere migranten. Welke maatregelen zetten lidstaten in om langdurig irregulier verblijf te beëindigen? Welke rechten hebben irreguliere migranten en tot welke publieke voorzieningen hebben ze toegang? Vergelijking van het Nederlandse beleid met het beleid van andere EU-lidstaten. 

Titel: ‘Detection, identification and protection of victims of trafficking in human beings’
Thema´s: Irreguliere migratie, mensenhandel
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het het EMN-onderzoek '
Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel' (maart 2022)
Publicatie: September 2022
Hoe worden potentiële slachtoffers van mensenhandel gevonden, geïdentificeerd en beschermd in EU-lidstaten? Vergelijking van het Nederlandse beleid met het beleid van andere EU-lidstaten. 

Titel: ‘Integration of migrant women in the EU Member States’
Thema´s: Integratie, vrouwelijke migranten
Soort: EMN Study
Publicatie: September 2022
Integratiemaatregelen in EU-lidstaten specifiek voor vrouwelijke migranten (eerste en tweede generatie) uit landen van buiten de EU.

Titel: ‘Measures to support transition to adulthood for unaccompanied minors’
Thema´s: Integratie, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)
Soort: EMN Inform
Publicatie: September 2022
Hoe gaan de lidstaten om met de overgang naar volwassenheid van niet-begeleide minderjarigen? Overzicht van het beleid, de structuren en systemen die niet-begeleide minderjarigen ondersteunen als ze volwassen worden.

Komende EMN-onderzoeken

Titel: ‘Innovation in migration #3: new governance’
Thema’s: reguliere migratie, migratie- en asielbeleid EU en EU-lidstaten
Soort: EMN Inform
Publicatie: Najaar 2022

Kan de EU migratievraagstukken beter aanpakken door meer te investeren in de samenwerking met migratiedeskundigen en andere belanghebbenden? Overzicht van de projecten van lidstaten voor het bevorderen van deze samenwerking. 

Titel: ‘Analysis of the migratory routes to the EU since 2015’
Soort: EMN Inform
Thema´s: irreguliere migratie, migratieroutes
Publicatie: Najaar 2022

Plotselinge politieke en economische veranderingen in landen van buiten de EU kunnen leiden tot nieuwe migratieroutes naar de EU. Analyse van nieuwe migratieroutes naar de EU sinds 2015, en de maatregelen van lidstaten om de uitdagingen aan te pakken die deze met zich meebrengen. 

Titel: ‘Possibilities for organising flexible capacity for reception and housing in the context of international protection’
Soort: EMN Inform
Thema´s: asiel, opvang, huisvesting
Publicatie: Najaar 2022

Hoe zorgen lidstaten voor een flexibele opvang en voldoende huisvestingscapaciteit bij een steeds wisselend aantal asielzoekers? Analyse van de maatregelen van lidstaten om flexibele opvang- en huisvestingscapaciteiten te organiseren.

Titel: ‘EU Member States contingency planning and preparedness’
Soort: EMN Study
Thema´s: asiel, crisisbeleid
Publicatie: Januari 2023

Hoe gaan lidstaten om met een plotselinge of aanhoudende toename van het aantal asielzoekers of (irreguliere) migranten? Overzicht per lidstaat over de gevolgen voor grensbescherming, asiel- en terugkeerbeleid, en opvangcapaciteit.

Titel: ‘Integration of asylum applicants in the labour market’
Soort: EMN Study
Thema´s: asiel, integratie arbeidsmarkt
Publicatie: Januari 2023

Hoe kunnen asielzoekers integreren in de arbeidsmarkt van het land waar ze worden opgevangen? Overzicht van de regelgeving en maatregelen in de verschillende lidstaten hiervoor.

EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende leden: Georgië, Moldavië)
EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende landen: Georgië, Moldavië)