Informatie EU-lidstaten voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne krijgt de Europese Unie (EU) te maken met hoge aantallen vluchtelingen. Het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde een overzicht met de websites per EU-lidstaat met informatie specifiek voor deze vluchtelingen.

Please see English below 

Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming.Oekraïense vlag
Tijdelijke bescherming is een uitzonderlijke maatregel om ontheemden uit landen van buiten de EU, en mensen die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren, onmiddellijke en tijdelijke bescherming te bieden. EU-lidstaten hebben websites opgezet met praktische informatie, bijvoorbeeld over deze richtlijn en de wijze van opvang in hun land. Op de Europese website van het EMN is hiervan een overzicht te vinden. 

In Nederland kunnen vluchtelingen uit Oekraïne informatie over opvang en andere faciliteiten vinden op de website Refugee Help. De Europese Commissie (EC) publiceerde de website EU solidarity with Ukraine met informatie over de rechten en ondersteunende faciliteiten voor vluchtelingen uit Oekraïne.

 

English

Information EU Member States for refugees from Ukraine


Due to the war in Ukraine, the European Union (EU) is facing an influx of refugees from Ukraine. The European Migration Network (EMN) has shared the national websites with information for these refugees for each EMN Member State.

For the reception of refugees from Ukraine, the EU has introduced activated
the Temporary Protection Directive for the adequate reception of this group. Temporary protection is an exceptional measure to provide immediate and temporary protection to displaced persons from non-EU countries and persons who cannot return to their country of origin. EU Member States have set up websites with practical information, for instance information is shared about this directive and the way reception is organized in their country. An overview of these websites can be found on the European EMN website

In the Netherlands, refugees from Ukraine can find information on reception and arrangements on the Refugee Help website. The European Commission (EC) has launched the page EU solidarity with Ukraine  which contains information on the rights and support options for refugees from Ukraine.