Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2014 / Toegang van migranten tot sociale zekerheid en gezondheidszorg

Toegang van migranten tot sociale zekerheid en gezondheidszorg

Het rapport schetst de formele (Europese en) nationale rechten van derdelanders met betrekking tot de toegang tot sociale zekerheid en gezondheidszorg. Daarnaast vergelijkt het rapport deze rechten met de rechten van Nederlanders of andere EU-burgers op dat gebied. Aspecten die direct raken aan migratie worden in dit rapport slechts zijdelings belicht. Zo kan een beroep op sociale voorzieningen gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van een vreemdeling.

 

Gelijke behandeling van onderdanen van derde landen wat betreft sociale zekerheid wordt in belangrijke mate vastgesteld door de lidstaten zelf. Hierdoor bestaan tussen de lidstaten verschillen in de rechten van deze personen. Het later dit jaar te verschijnen syntheserapport zal naar verwachting deze verschillen inzichtelijk maken.

 

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via emn@ind.minvenj.nl 

 

 

 

 Uitgelicht


Zoeken